Pravidla soutěže

Do soutěže Equa bank Rodinná firma roku se může zapojit každá společnost, která splňuje základní podmínky. 

 

Základní kritéria přihlášených účastníků v kategorii  - Malé firmy:

 • Obrat do 10 mil. EUR,
 • bilanční suma do 10 mil. EUR, 
 • doba podnikání alespoň 5 let,
 • počet zaměstnanců nepřesahuje 50,
 • firma bez delikventní úvěrové historie,
 • rodinná firma z pohledu vlastnické struktury,
 • zapojení dvou a více rodinných příslušníků do podnikání.

 

Základní kritéria přihlášených účastníků v kategorii  - Střední firmy

 • Obrat do 50 mil. EUR,
 • bilanční suma do 43 mil. EUR, 
 • doba podnikání alespoň 5 let,
 • počet zaměstnanců nepřesahuje 250,
 • firma bez delikventní úvěrové historie,
 • rodinná firma z pohledu vlastnické struktury,
 • zapojení dvou a více rodinných příslušníků do podnikání.

 

Ostatní podmínky (kritéria) soutěže:

 • Vítězové předchozích ročníků na 1. místech se již nemohou účastnit této soutěže.
 • Nominované firmy nemohou být pobočky větších společností.
 • Nominujícími v této kategorii mohou být PR agentury; firmy rovněž mohou nominovat samy sebe.
 • Nemohou být nominovány neziskové organizace, sociální podniky, příspěvkové organizace, apod.
 • Firmy mohou být zařazeny vždy jen do jedné kategorie soutěže (vyjma ceny veřejnosti).
 • Partneři soutěže nemohou být v daném ročníku nominováni.
 • Nominovaný musí souhlasit se zasláním nominace a s pravidly soutěže.
 • Nominující se zavazuje, že všechny jím/jí uvedené údaje odpovídají skutečnosti.
 • AMSP ČR si vyhrazuje právo sama nominovat příběhy. AMSP ČR si rovněž vyhrazuje právo vyřadit nominace, které budou v rozporu s pravidly soutěže nebo budou směřovat k potlačení lidských práv a svobod či podněcování netolerance a nenávisti vůči jakékoli osobě či skupině osob.

 


Harmonogram 9. ročníku soutěže Equa bank Rodinná firma roku 

  10. června 2020

      Zahájení 9. ročníku Equa bank Rodinná firma roku 

  10. června – 10. září 2020  

      Přihlašování firem do soutěže

  11. září – 21. září 2020 

     Výběr vítězů odbornou porotou a výběr 10 firem pro hlasování veřejnosti

  21. září - 11. října 2020   

     Hlasování veřejnosti

  3. listopadu 2020

     Den podnikatelů ČR – slavnostní vyhlášení vítězů EBRFR 2020

     a Ceny veřejnosti

 

Ceny pro výherce

Ocenění udělíme firmám ve dvou kategoriích:   

 • Equa bank Rodinná firma roku - kategorie malá firma,
 • Equa bank Rodinná firma roku - kategorie střední firma.

1. místo:

 • 1x luxusní hodinky PRIM s gravírováním názvu firmy
 • Křišťálový obraz Preciosa
 • Deloitte Maják na rok zdarma*
 • Sada luxusních vín od rodinného vinařství - věnuje společnost Deloitte*
 • 2x bezplatný vstup na půldenní seminář společnosti Deloitte dle vlastního výběru*
 • Bezplatné vedení firemního bankovnictví Equa bank - Běžný účet Rodinná firma, Malý podnikatelský úvěr Rodinná firma se zvýhodněnou úrokovou sazbou až o 1 % p. a. 
 • Dárkový poukaz na občanské pojištění v hodnotě 15 000 Kč od společnosti Slavia pojišťovna a.s.
 • Čestné členství v AMSP ČR na 1 rok 
 • Dárkový poukaz na prezentaci v TRADE NEWS v rozsahu ½ strany – v ceníkové hodnotě 35.000,- Kč + DPH
 • Voucher na elektřinu v množství 15 MWh elektřiny, od společnosti Amper Market, a. s.

2. místo: 

 • Křišťálový obraz Preciosa 
 • Sada luxusních vín od rodinného vinařství - věnuje společnost Deloitte*
 • 2x bezplatný vstup na půldenní seminář společnosti Deloitte dle vlastního výběru*
 • Bezplatné vedení firemního bankovnictví Equa bank - Běžný účet Rodinná firma, Malý podnikatelský úvěr Rodinná firma se zvýhodněnou úrokovou sazbou až o 1 % p. a. 
 • Dárkový poukaz na občanské pojištění v hodnotě 10 000 Kč od společnosti Slavia pojišťovna a.s.
 • Čestné členství v AMSP ČR na 1 rok
 • Dárkový poukaz na prezentaci v TRADE NEWS v rozsahu ¼ strany – v ceníkové hodnotě 15.000,- Kč + DPH

3. místo

 • Křišťálový obraz Preciosa
 • Bezplatný vstup na půldenní seminář společnosti Deloitte dle vlastního výběru*
 • Luxusní víno od rodinného vinařství - věnuje společnost Deloitte*
 • Bezplatné vedení firemního bankovnictví Equa bank - Běžný účet Rodinná firma, Malý podnikatelský úvěr Rodinná firma se zvýhodněnou úrokovou sazbou až o 1 % p. a.
 • Dárkový poukaz na občanské pojištění v hodnotě 5 000 Kč od společnosti Slavia pojišťovna a.s.
 • Čestné členství v AMSP ČR na 1 rok 
 • Dárkový poukaz na prezentaci v TRADE NEWS v rozsahu ¼ strany – v ceníkové hodnotě 15.000,- Kč + DPH

Cena veřejnosti:

 • Luxusní hodinky PRIM
 • Sada luxusních vín od rodinného vinařství - věnuje společnost Deloitte*
 • Čestné členství v AMSP ČR na 1 rok
 • Bezplatné vedení firemního bankovnictví Equa bank - Běžný účet Rodinná firma, Malý podnikatelský úvěr Rodinná firma se zvýhodněnou úrokovou sazbou až o 1 % p. a.
 • Dárkový poukaz na občanské pojištění v hodnotě 5 000 Kč od společnosti Slavia pojišťovna a.s.
 • Voucher na elektřinu v množství 10 MWh elektřiny, od společnosti Amper Market, a. s.

100. hlasující:

 • Luxusní hodinky PRIM.        
 
 
*Výhry, které spočívají v poskytnutí služeb společností Deloitte (Deloitte Advisory s.r.o. či jiná společnost skupiny Deloitte působící v České republice) budou výhercům poskytnuty za standardních smluvních podmínek, za kterých společnost Deloitte tyto služby poskytuje svým klientům. Výherce bere na vědomí, že z důvodu omezení vyplývajících z profesních či právních předpisů, může být vyloučeno poskytnutí výhry určitým osobám. Pokud výherce odmítne tyto smluvní podmínky akceptovat, nebo pokud z výše uvedených důvodů nebude společnost Deloitte oprávněna výhru určitému výherci poskytnout, pak společnost Deloitte může, ale není v žádném případě povinna, nabídnout alternativní výhru. Výherce však nebude mít žádné právo na proplacení výhry v penězích ani přenechat čerpání výhry třetí osobě.

Ochrana osobních údajů

 • Účastí v soutěži bere nominovaný a nominující (subjekt údajů) na vědomí zpracování osobních údajů v souladu s požadavky stanovenými v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) a podle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“). Správcem údajů je Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR).
 • Subjekt údajů, kterým je fyzická osoba podnikající, případně fyzická osoba zastupující nominujícího nebo nominovaného, má právo požadovat od správce informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány; právo na jejich opravu, aktualizaci nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Dále má právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost uvedeného osobního údaje. Subjekt údajů má rovněž právo vznést u správce námitku nebo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 • Zásady ochrany osobních údajů AMSP ČR ZDE.

Pořadatel

Generální partner

Partner soutěže

 

Mediální partneři